top of page

Upphovsrätt

Copyright 2023 eFoil Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

Webbplatsens innehåll är upphovsrättsskyddat av upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter och inkluderar utan begränsning samtliga dokument, texter, filer, bilder, filmer, grafik, enheter, ljud och andra visuella element. Upphovsrätten ägs av eFoil Sweden AB och är skyddad av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. (Med ensamrätt)

Webbplatsen eller någon del av den får inte reproduceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt användas i kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande från eFoil Sweden AB. 

Överträdelse av upphovsrätten kan leda till rättsliga åtgärder och ekonomiska skadestånd för den som begår överträdelsen.

JOIN THE FAMILY

Håll dig uppdaterad kring nyheter, kampanjer, tips m.m.

FÖLJ OSS
  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Tack!

bottom of page